DUN.IM 官方
公开领域 · 46个成员 · 163条动态
违规搜集儿童隐私,抖音国际版在美被罚570万美元
https://blog.dun.im/dun/musical-ly-tiktok-fined-5-7m-by-ftc-for-violating-childrens-...html
3月 2 2019, 15:28 在 DUN.IM 官方 通过 自动更新
查看图片:
tmp4849c51606878fc9eb46125b82fd8838.jpg
tmp4849c51606878fc9eb46125b82fd8838.jpg · 1390x738px, 339KB
DUN.IM - Freedom · 联系我们
请只邀请信任的朋友 Powered by DUN.IM。